AI Generators

artificial intelligence

We zitten in een tijd van snelle ontwikkelingen op het gebied van AI-generators. In de tijd tussen de planning en publicatie van dit artikel is alweer van alles gebeurd op dit gebied en de komende maanden zal er nog veel meer gebeuren.

Die concurrentiedruk heeft OpenAI ertoe aangezet om niet langer open te zijn: de documentatie over GPT-4 is veel beperkter dan bij GPT-3. Zo is het niet duidelijk op welke data het model is getraind en hoe de training zich verhoudt tot eerdere versies. Waarom niet? OpenAI wil concurrentie niet wijzer maken. Het is nu in zee gegaan met Microsoft en heeft daardoor een duidelijk commercieel belang, naast de missie om AI op een verantwoorde manier verder te ontwikkelen.

Ook Google voelt die druk en is nu op hoog tempo toepassingen op basis van llm’s in zijn producten aan het bouwen. Meta begon met het testen van LLaMA en dat kwam pardoes op het openbare internet, waardoor iedereen ermee aan de slag kan.

Dit bericht is gepost in nieuws. Bookmark de link.